Attester og journalkopi

LÆ-attester (attester til kommunen):
LÆ-attester udfyldes sammen med lægen. Tid til udfyldelse af disse attester kan ikke bookes på hjemmesiden.
Kommunen skal anmode elektronisk om attesten, vi sender den ind til kommunen, og vi afregner direkte med kommunen.

Forsikringsattester:
Forsikringsattester udfyldes sammen med lægen. Tid til udfyldelse af disse attester kan ikke bookes på hjemmesiden.
Forsikringsselskabet anmoder om attesten, typisk elektronisk, og selskabet betaler for udarbejdelse af attesten.

Journalkopi:
Hvis du har brug for en kopi af din journal, beder vi dig booke en tid ved lægen. Det er for at sikre, at det af din journal, du får kopi af, passer til formålet. I visse tilfælde beder forsikringsselskabet om journalkopi i tillæg til en attest.
Ønsker du en kopi af din journal vedr. behandling på hospitalet, skal du rette henvendelse til den afdeling, hvor du har været i behandling.

Henvisninger:
Har du brug for en kopi af en henvisning, kan du finde denne ved at logge på www.sundhed.dk med dit NemID. Herfra kan du printe henvisningen.
I det tilfælde du skal bruge henvisningen til behandling i privat regi, beder vi dig være opmærksom på, om du allerede er tildelt en tid på et offentligt hospital. Denne tid skal du selv annullere.

Udvekslingsophold:
Mange bureauer, som formidler udvekslingsophold i forbindelse med high school- eller au pair-ophold fx i USA, beder om en lægeattest forud for opholdet. Denne attest udarbejdes af lægen i lægehuset. Tidsbestilling ved opkald til lægehuset.
Attesten er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Der er derfor en egenbetaling på kr. 400,- + moms.

Pillepas/Medicinattest:

Lande i Schengen-området:
Schengen-landene (Norge, Island og EU-landene på nær Storbritannien og Irland) er forpligtede til at anerkende pillepas som gyldig dokumentation for, at din medbragte medicin med euforiserende stoffer er til eget brug. Hvis du rejser i et Schengen-land, er det altså nok at medbringe dit pillepas.

Pillepas udarbejdes på apoteket. Udarbejdelse af pillepas er ikke dækket af det gule sundhedskort. Derfor kan apoteket opkræve et gebyr.

Lande uden for Schengen-området:

Lande uden for Schengen-området fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Du bør derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til, for at høre hvilke krav, der gælder. Som regel vil ambassaden bede dig få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:

  • dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • hvad du behandles for
  • hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag).

Attesten udarbejdes på engelsk.
Udarbejdelse af medicinattest er ikke dækket af det gule sundhedskort. Lægehuset opkræver et gebyr på kr. 400,- + moms.

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Tirsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Onsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Torsdag 8.00 – 16.30 8.00 – 12.00
Fredag 8.00 – 14.00 8.00 – 12.00
Torsdage i skolernes ferier lukker lægehuset kl. 16.
Udenfor telefontid kan lægehuset kontaktes for helt akutte henvendelser.
Tidsbestilling og medicinbestilling skal ske i ordinær telefontid eller elektronisk via hjemmesiden.

Telefontid dagligt kl. 08.00 – 12.00

Kl. 08.00 – 09.00: Her kan der ringes til lægehuset med akutte problemstillinger, der gerne skal ses samme dag. Desuden kan der i dette tidsrum træffes aftale om telefonkontakt til husets læger eller akutlægen.

Mellem kl. 08.00 – 09.00 er der ofte travlt med henvendelser fra patienter med AKUT-opstået sygdom.
Derfor opfordrer vi til, at IKKE-AKUTTE henvendelser (fx medicinbestilling, tidsbestilling mv.) foregår efter kl. 09.00
.

Kl. 09.00 – 12.00: Her kan der ringes til lægehuset for tidsbestilling, receptfornyelse og andre ikke hastende emner.

Efter kl. 12.00: Her kan lægehuset kontaktes for akut sygdom opstået samme dag. Der kan ikke bookes tider, bestilles medicin eller skrives op til opkald fra lægen på akutnummeret.

Tidsbestilling og receptfornyelse kan i mange tilfælde også foregå elektronisk via hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der er op til 5 hverdages svartid på henvendelser via hjemmesiden.
Telefonisk henvendelse bliver som hovedregel besvaret af en sekretær.

Kontakt klinikken

Lægerne i Nr. Lyndelse

Carl Nielsensvej 1
5792 Årslev
Tlf. 65 90 10 19

Lægehusets placering:

Lægehuset fungerer, med sin placering i yderområdet af Faaborg-Midtfyn Kommune omkring en mindre landsby, i tæt relation til Odenses forstæder og med en stor del af patienterne i begge områder, – som et lokalt lægehus, hvor man henvender sig med alle lidelser. Der er tradition for, at man henvender sig primært i lægehuset med alle slags skader, hvorfor der også er etableret en operationsstue og skadestue. Der er knapt 10.000 gruppe 1-patienter og nogle få gruppe 2-patienter tilknyttet lægehuset.