Priser

Almindelige attester uden moms:Kroner
Attest ved sygdom (til arbejdsgiver, som skal refundere dit udlæg) 700,-
Mulighedserklæring (til arbejdsgiver, som skal refundere dit udlæg)800,-
Attest ved sygdom (uddannelse)375,-
Almindelige attester inkl. moms:
Motorattest til kørekort (500,- + moms)625,-
Ansøgning om Handicapparkeringskort (300,- + moms per påbegyndte 15 minutter)375,-
Attester i forbindelse med udlandsrejser/sportsbegivenheder/ambassader (600,- per påbegyndte 15 minutter + moms) -
Pillepas (400,- + moms)500,-
Øvrigt attestarbejde (600,- per påbegyndt 15 minutter)
Journaludskrift (10,- per side, maks. 200,-)-
Forsikringsattester, som ikke indgår i gældende aftale med PLO (1000,- + medgået tid + moms-

Kørekortsattest

Når du skal have lavet en kørekortattest, bedes du ved ankomsten henvende dig i skranken og få udleveret første side af attesten, som du selv skal udfylde.

Du skal medbringe:

– Briller/kontaktlinser, hvis du bruger det
– 625,- til betaling for attesten. Du kan betale med Visa/Dankort eller MobilePay.

For borgere over 70 år er der ændrede regler for fornyelse af kørekort.
Henvend dig på Borgerservice i
 din kommune og hør, hvornår du skal have fornyet dit kørekort.

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Tirsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Onsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Torsdag 8.00 – 16.30 8.00 – 12.00
Fredag 8.00 – 14.00 8.00 – 12.00
Torsdage i skolernes ferier lukker lægehuset kl. 16.
Udenfor telefontid kan lægehuset kontaktes for helt akutte henvendelser.
Tidsbestilling og medicinbestilling skal ske i ordinær telefontid eller elektronisk via hjemmesiden.

Telefontid dagligt kl. 08.00 – 12.00

Kl. 08.00 – 09.00: Her kan der ringes til lægehuset med akutte problemstillinger, der gerne skal ses samme dag. Desuden kan der i dette tidsrum træffes aftale om telefonkontakt til husets læger eller akutlægen.

Mellem kl. 08.00 – 09.00 er der ofte travlt med henvendelser fra patienter med AKUT-opstået sygdom.
Derfor opfordrer vi til, at IKKE-AKUTTE henvendelser (fx medicinbestilling, tidsbestilling mv.) foregår efter kl. 09.00
.

Kl. 09.00 – 12.00: Her kan der ringes til lægehuset for tidsbestilling, receptfornyelse og andre ikke hastende emner.

Efter kl. 12.00: Her kan lægehuset kontaktes for akut sygdom opstået samme dag. Der kan ikke bookes tider, bestilles medicin eller skrives op til opkald fra lægen på akutnummeret.

Tidsbestilling og receptfornyelse kan i mange tilfælde også foregå elektronisk via hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der er op til 5 hverdages svartid på henvendelser via hjemmesiden.
Telefonisk henvendelse bliver som hovedregel besvaret af en sekretær.

Kontakt klinikken

Lægerne i Nr. Lyndelse

Carl Nielsensvej 1
5792 Årslev
Tlf. 65 90 10 19

Lægehusets placering:

Lægehuset fungerer, med sin placering i yderområdet af Faaborg-Midtfyn Kommune omkring en mindre landsby, i tæt relation til Odenses forstæder og med en stor del af patienterne i begge områder, – som et lokalt lægehus, hvor man henvender sig med alle lidelser. Der er tradition for, at man henvender sig primært i lægehuset med alle slags skader, hvorfor der også er etableret en operationsstue og skadestue. Der er knapt 10.000 gruppe 1-patienter og nogle få gruppe 2-patienter tilknyttet lægehuset.