Medicin og apotek

Vi opfordrer til, at medicinbestilling pr. telefon til lægehuset sker efter kl. 9.00.

Vær opmærksom på, om du har en flergangsrecept på din medicin. Har du det, kan du blot kontakte apoteket for udlevering.

Lægehuset er på Fælles Medicin Kort (FMK). I den forbindelse skal alt aktuel medicin opdateres.

Ved medicinbestilling er det vigtigt, at du:

  • har alt din medicin klar ved telefonen
  • har alt din medicin med i lægehuset

FMK er en oversigt over hver enkelt danskers aktuelle medicinordination og medicinkøb.
Vi tilstræber, at alle, der får fast lægeordineret medicin, konsulterer en læge mindst en gang om året med henblik på årsstatus.

Medicinbestilling via hjemmesiden:

Når der bestilles medicin via hjemmesiden, kan der gå op til 5 hverdage, før den er fremme. Medicinen skal godkendes af en læge i lægehuset, inden bestillingen sendes videre til apoteket eller receptserveren.

Er der problemer med at bestille den vanlige medicin, kan du evt. skrive en e-konsultation. Skriv, hvad det er for medicin, du gerne vil bestille, hvor meget og hvor du gerne vil have det sendt hen. Når medicinalfirmaerne ændrer pakningerne registreres medicinen ofte som udgået, og den kan ikke bestilles via nettet før vi har oprettet den igen.

Medicin bestilt over nettet, kan leveres til et håndkøbsudsalg. Er der problemer med det, løses det lettest ved, at vi bestiller det til dig og ved den lejlighed ændrer det faste udleveringssted til det ønskede håndkøbsudsalg. Det vil så være muligt at vælge mellem håndkøb og receptserveren, når du bestiller i fremtiden.

Apotek og håndkøbsudsalg

I Nr. Lyndelse er der ikke et apotek. Til gengæld er der flere apoteker, der leverer til håndkøbsudsalg i nærområderne. Derfor kan din medicin oftest leveres til et håndkøbsudsalg nær dig.

Afhængighedsskabende lægemidler

Afhængighedsskabende medicin kan som hovedregel kun ordineres ved konsultation.
I de landsdækkende retningslinjer står:
”Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation,
således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.”

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Tirsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Onsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Torsdag 8.00 – 16.30 8.00 – 12.00
Fredag 8.00 – 14.00 8.00 – 12.00
Torsdage i skolernes ferier lukker lægehuset kl. 16.
Udenfor telefontid kan lægehuset kontaktes for helt akutte henvendelser.
Tidsbestilling og medicinbestilling skal ske i ordinær telefontid eller elektronisk via hjemmesiden.

Telefontid dagligt kl. 08.00 – 12.00

Kl. 08.00 – 09.00: Her kan der ringes til lægehuset med akutte problemstillinger, der gerne skal ses samme dag. Desuden kan der i dette tidsrum træffes aftale om telefonkontakt til husets læger eller akutlægen.

Mellem kl. 08.00 – 09.00 er der ofte travlt med henvendelser fra patienter med AKUT-opstået sygdom.
Derfor opfordrer vi til, at IKKE-AKUTTE henvendelser (fx medicinbestilling, tidsbestilling mv.) foregår efter kl. 09.00
.

Kl. 09.00 – 12.00: Her kan der ringes til lægehuset for tidsbestilling, receptfornyelse og andre ikke hastende emner.

Efter kl. 12.00: Her kan lægehuset kontaktes for akut sygdom opstået samme dag. Der kan ikke bookes tider, bestilles medicin eller skrives op til opkald fra lægen på akutnummeret.

Tidsbestilling og receptfornyelse kan i mange tilfælde også foregå elektronisk via hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der er op til 5 hverdages svartid på henvendelser via hjemmesiden.
Telefonisk henvendelse bliver som hovedregel besvaret af en sekretær.

Kontakt klinikken

Lægerne i Nr. Lyndelse

Carl Nielsensvej 1
5792 Årslev
Tlf. 65 90 10 19

Lægehusets placering:

Lægehuset fungerer, med sin placering i yderområdet af Faaborg-Midtfyn Kommune omkring en mindre landsby, i tæt relation til Odenses forstæder og med en stor del af patienterne i begge områder, – som et lokalt lægehus, hvor man henvender sig med alle lidelser. Der er tradition for, at man henvender sig primært i lægehuset med alle slags skader, hvorfor der også er etableret en operationsstue og skadestue. Der er knapt 10.000 gruppe 1-patienter og nogle få gruppe 2-patienter tilknyttet lægehuset.