Om klinikken

Lægehusets historie og ombygning.

Lægehuset i Nr. Lyndelse blev bygget i 1972, da lægerne K. J. Bové fra Nr. Lyndelse og A. B. Jørgensen fra Allested slog sig sammen. Siden er antallet af læger og personale udvidet betydeligt, således at der i lægehuset nu er 6 faste læger og 2-3 uddannelseslæger, 6 sygeplejersker, 6 til at tage blodprøver og 2 sekretærer. Lægehuset deltager meget aktivt i uddannelsen af nye læger.
I 2008 lavede vi en større om- og tilbygning af lægehuset. Vi byggede ca. 500 ekstra kvadratmeter til, fordelt på nye konsultationslokaler og nye og større lokaler til sygeplejersker samt lyse venlige medarbejder- og mødelokaler på 1.sal.

Værdigrundlag for Lægerne i Nr. Lyndelse

God patientservice:
– Ved at være det lokale lægehus; stedet, hvor man naturligt søger hen til behandling og forebyggelse
– Ved tilgængelighed for alle i forhold til akut og subakut behov, planlagte konsultationer, ved telefonisk og elektronisk henvendelse
– Imødekommenhed i enhver kontakt
– Kontinuitet i forløb i lægehuset.

God faglig standard:
– Målet er, at holde de tilmeldte patienter mest muligt raske længst muligt
– Vi prioriterer at bruge tid på de, der er syge, og de, der har mest brug for hjælp
– At prioritere efteruddannelse for både læger og personale, både i og udenfor huset
– At udarbejde og opdatere forløbsvejledninger indenfor kroniske sygdomme og hyppige problemstillinger for at sikre kvaliteten i vores arbejde
– At varetage tovholderfunktion i forhold til kroniske sygdomme på tværs af sektorerne.

Godt arbejdsklima:
– Ved at alle har arbejdsglæde præget af respekt, fællesskab både socialt og fagligt, fleksibilitet og udvikling. Disse værdier dyrkes ved regelmæssig mødeaktivitet, klar og synlig ledelse, direkte kommunikation og gode, rene fysiske rammer.

Godt uddannelsessted:
Vi bestræber os på at været et aktivt, dynamisk og inspirerende uddannelsessted med god supervision, undervisning og omsorg for de nye læger. Det realiseres ved at være tilgængelig, ved skemalagt supervision dagligt, ved at tildele faste kontaktlæger, samt ved at opretholde høj faglig standard i huset.

Økonomi:
Vi tilstræber, at være effektive og velfungerende i en bæredygtig praksis med mange tilbud.

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Tirsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Onsdag 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00
Torsdag 8.00 – 16.30 8.00 – 12.00
Fredag 8.00 – 14.00 8.00 – 12.00
Torsdage i skolernes ferier lukker lægehuset kl. 16.
Udenfor telefontid kan lægehuset kontaktes for helt akutte henvendelser.
Tidsbestilling og medicinbestilling skal ske i ordinær telefontid eller elektronisk via hjemmesiden.

Telefontid dagligt kl. 08.00 – 12.00

Kl. 08.00 – 09.00: Her kan der ringes til lægehuset med akutte problemstillinger, der gerne skal ses samme dag. Desuden kan der i dette tidsrum træffes aftale om telefonkontakt til husets læger eller akutlægen.

Mellem kl. 08.00 – 09.00 er der ofte travlt med henvendelser fra patienter med AKUT-opstået sygdom.
Derfor opfordrer vi til, at IKKE-AKUTTE henvendelser (fx medicinbestilling, tidsbestilling mv.) foregår efter kl. 09.00
.

Kl. 09.00 – 12.00: Her kan der ringes til lægehuset for tidsbestilling, receptfornyelse og andre ikke hastende emner.

Efter kl. 12.00: Her kan lægehuset kontaktes for akut sygdom opstået samme dag. Der kan ikke bookes tider, bestilles medicin eller skrives op til opkald fra lægen på akutnummeret.

Tidsbestilling og receptfornyelse kan i mange tilfælde også foregå elektronisk via hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der er op til 5 hverdages svartid på henvendelser via hjemmesiden.
Telefonisk henvendelse bliver som hovedregel besvaret af en sekretær.

Kontakt klinikken

Lægerne i Nr. Lyndelse

Carl Nielsensvej 1
5792 Årslev
Tlf. 65 90 10 19

Lægehusets placering:

Lægehuset fungerer, med sin placering i yderområdet af Faaborg-Midtfyn Kommune omkring en mindre landsby, i tæt relation til Odenses forstæder og med en stor del af patienterne i begge områder, – som et lokalt lægehus, hvor man henvender sig med alle lidelser. Der er tradition for, at man henvender sig primært i lægehuset med alle slags skader, hvorfor der også er etableret en operationsstue og skadestue. Der er knapt 10.000 gruppe 1-patienter og nogle få gruppe 2-patienter tilknyttet lægehuset.